Công văn 1894 /UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v cung cấp thông tin tuyên truyền

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1894 /UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/07/2019
Trích yếu: V/v cung cấp thông tin tuyên truyền
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục