Công văn 1921 /UBND-THCB của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v ứng dụng Zalo trong công tác truyền thông về Tuyên Quang và trong mô hình dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1921 /UBND-THCB
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/07/2019
Trích yếu: V/v ứng dụng Zalo trong công tác truyền thông về Tuyên Quang và trong mô hình dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục