Quyết định 246 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 246 /QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/07/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục