Kế hoạch 84 /KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện nội dung hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội theo Thông báo số 1952-TB/TU ngày 21/5/2019 của Thành ủy Hà Nội thông báo Kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 84 /KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/07/2019
Trích yếu: Thực hiện nội dung hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội theo Thông báo số 1952-TB/TU ngày 21/5/2019 của Thành ủy Hà Nội thông báo Kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục