Công văn 1950 /UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 21 Tài chính - Ngân sách
Số ký hiệu: 1950 /UBND-TNMT
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/07/2019
Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục