Công văn 1956 /UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 1956 /UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 10/07/2019
Trích yếu: V/v cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục