Doanh số cho vay ủy thác đạt 396,09 tỷ đồng
Ngày 1/8, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức hội nhận ủy thác cấp tỉnh, cấp huyện và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.432 tỷ đồng
Ngày 17/7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý II-2018. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...
Liên kết chuyên mục