Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.474 tỷ đồng
Ngày 11/10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý III-2018. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Gần 1,5 triệu hộ dân tộc thiểu số được vay vốn chính sách
Tính đến ngày 31/8, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang quản lý trên 20 chương trình tín dụng chính sách xã hội theo chỉ định của Chính phủ và một số dự án cho vay, tổng dư nợ đạt 182.988 tỷ đồng, với hơn 8,3 triệu món vay của gần 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ.

Trên 3,5 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi học tập
Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay đã có trên 3,5 triệu lượt học sinh sinh viên được vay vốn để chi phí học tập, có cơ hội theo đuổi ước mơ học tập, hướng tới một tương lai tươi sáng, góp phần vào sự phát triển giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội.

Doanh số cho vay ủy thác đạt 396,09 tỷ đồng
Ngày 1/8, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức hội nhận ủy thác cấp tỉnh, cấp huyện và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 2.432 tỷ đồng
Ngày 17/7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý II-2018. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...