Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 được tổ chức trong tháng 9/2017

31/7/2017 15:25

Tuyenquang.gov.vn: Theo Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 28/7/ 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017, lễ hội sẽ diễn ra chính thức trong 02 ngày (ngày 29 và ngày 30/9/2017)Biểu diễn điệu múa dân tộc Dao.

Theo Kế hoạch, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 diễn ra chính thức trong 02 ngày (ngày 29 và ngày 30/9/2017) tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá và một số đoàn đại biểu quốc tế, các địa phương, đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN; các tổ chức quốc tế; một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với tỉnh.

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, như: Lễ Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017, ngày 29/9/2017 (10/8 Âm lịch) tại Sân khấu ngoài trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; Đêm hội Thành Tuyên năm 2017 ngày 30/9/2017 (11/8 âm lịch); Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục nữ truyền thống dân tộc Dao với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội (ngày 29/9/2017); Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Dao (ngày 30/9/2017); Trưng bày, triển lãm “Sắc màu văn hóa dân tộc Dao” (từ ngày 29/9 đến 30/9/2017); Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao (từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2017); Trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội (ngày 30/9/2017); Thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian của dân tộc Dao (từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2017); Giải Quần vợt Tân Trào mở rộng/ Giải Bóng bàn tỉnh Tuyên Quang; Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Dao”; các hoạt động Du lịch, Trình diễn giới thiệu trang phục Tín ngưỡng thờ Mẫu, hoạt động văn hóa, nghệ thuật "Vui đón Trung thu"…
 


Lễ hội Thành Tuyên .
 
Tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Dao của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 cũng là dịp để giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Trung tâm Thủ đô kháng chiến; trọng tâm là từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để chuẩn bị tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ chi tiết, cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 diễn ra đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.
Việt Lâm

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục