Kế hoạch số 17/STTTT-KH ngày 7/8/2017 của Sở Thông tin Truyền thông về việc tuyên truyền ngày hội văn hoá các dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

9/8/2017 16:37

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục