Cảnh báo nguy cơ lừa đảo
Một sản phẩm chiếu than có thể chữa được bệnh có giá 20 triệu đồng, sâm Hàn Quốc có giá trên 10 triệu đồng/hộp, kem đánh răng Hàn Quốc có giá 200 nghìn đồng/tuýp… Đây là một trong số ít các sản phẩm có giá cao đáng kinh ngạc mà Công ty TNHH một thành viên Kim Bảo Lộc đã hoạt...

Nhận diện cái gọi là 'Hội thánh của Đức chúa trời mẹ'
*Những năm gần đây tổ chức tự xưng, tự đặt tên là “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ” đã du nhập vào Việt Nam, đây thực chất là một tổ chức tà đạo, hoạt động trái pháp luật và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lâm Bình: Đối tượng nào, hình thức đó
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lâm Bình đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên
Trong thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đã được các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Ở mỗi trường học lại có cách làm riêng tạo sự hấp dẫn, không cứng nhắc...

Công an huyện Hàm Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác Công an năm 2018 của Công an huyện Hàm Yên. Trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Hội đồng phối...
Liên kết chuyên mục