Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 9/9/2017 về việc thưởng tiền cho tập thể đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

11/9/2017 8:50

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email