Tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng

13/5/2018 14:35

Tuyenquang.gov.vn: Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng.Ảnh minh họa.

Theo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp phát hành các trò chơi chưa được phê duyệt nội dung, trong khi đó, cơ sở pháp lý đối với hoạt động thanh toán qua thẻ cào điện thoại vẫn chưa cụ thể, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, thanh tra theo thẩm quyền; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp không có giấy phép cung cấp dịch vụ và các trò chơi không có quyết định phê duyệt nội dung kịch bản của doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành, tránh việc thanh tra, kiểm tra và xử lý chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ cáo cáo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Hiện nay, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã cập nhật thường xuyên danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và danh sách trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trên trang thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ tên miền www.mic.gov.vn)và trang thông tin điện tử của Cục (địa chỉ tên miền www.abei.gov.vn)để Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tham chiếu, xử lý.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, Cục yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trò chơi điện tử trên mạng, rà soát, bảo đảm phát hành các trò chơi theo đúng nội dung, kịch bản đã được phê duyệt; Chấm dứt không phát hành trò chơi chưa đưọ'c cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản; Thực hiện nghiêm các quy định về tài sản ảo, điểm thưởng trong trò chơi được quy định tại Điều 7 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngàỵ 29 tháng 12 năm 2014, tuyệt đôi không được đôi thưởng, đôi tài sản ảo ra tiên mặt và các hiện vật có giá trị.

Ngoài ra, Cục cũng khuyến cáo các doanh nghiệp phải thận trọng khi sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ cào điện thoại do căn cứ pháp lý chưa rõ ràng. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện nghiêm quy định về điểm thưởng, tuyệt đối không được đổi thưởng ra tiền mặt hoặc các hiện vật có giá trị.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email