Những chuẩn bị chu đáo

16/5/2018 10:45

Tuyenquang.gov.vn: Chỉ còn ít ngày nữa Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng với đoàn viên, CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn. Đến nay mọi việc chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 5-2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  Để chuẩn bị cho Đại hội, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.

Đến nay, 1.002 công đoàn cơ sở đã tổ chức đại hội, hội nghị đạt 100%. Trong đó: 57 công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị; 11/11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội với 229 ủy viên Ban Chấp hành (trên đại học 42 người, chiếm 18,4%; đại học và cao đẳng 181 người, chiếm 79%; trung cấp 6 người, chiếm 2,6%). 
 


Cán bộ LĐLĐ tỉnh duyệt cụm ảnh treo tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ  tỉnh cho biết: Cùng với việc chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh cũng đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI. Theo đó, LĐLĐ  tỉnh đã quyết định thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban chính sách và 1 tổ phục vụ. Các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Hiện LĐLĐ tỉnh đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và tổ chức lấy ý kiến tham gia trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lấy ý kiến trong Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh mở rộng. Sau đó chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét thông qua. Nội dung báo cáo trình đại hội đảm bảo đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVC-LĐ và hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp để công đoàn các cấp đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Công tác chuẩn bị nhân sự được LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự lần 1 và lần 2 đảm bảo theo đúng quy trình. Những người được lựa chọn giới thiệu tham gia Ban Chấp hành đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín, phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ, có đủ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Theo đó, danh sách nhân sự giới thiệu để đại hội bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 38 người (số dư 10%).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng được chú trọng, quan tâm thực hiện qua việc chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác đối thoại, sinh hoạt thường kỳ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội với sự phát triển của phong trào CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn; phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tin, bài tuyên truyền về đại hội; xây dựng 3 cụm pa nô và hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...

Đáng chú ý, các cấp công đoàn đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ để lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018). Nổi bật như các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; các công trình, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp...

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email