Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

16/5/2018 15:52

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Tuyên Quang các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Với việc triển khai phù hợp với tình hình thực tế, với những cách làm cụ thể, sáng tạo, trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ, làm cho sinh hoạt của Chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu phát biểu tham luận, chia sẻ về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; cũng như đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thưc hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả đạt được của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, tính lâu dài của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Các địa phương tiếp tục xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới các cấp ủy đảng, địa phương cần phải tập trung thực hiện hai nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân theo gương Bác. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp cần nêu gương thực hiện. Đồng thời tạo phong trào trong toàn xã hội về tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp; giải quyết công việc phải xuất phát từ tình yêu thương con người. Đồng chí đề nghị, người đứng đầu cấp ủy các ngành, địa phương phát huy vai trò nêu gương cụ thể từ việc nhỏ tới việc lớn; tâm huyết với công việc, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Trung ương và cấp ủy các địa phương chú trọng hơn nữa tới công tác thông tin, giáo dục về tấm gương đạo đức Bác Hồ; phát huy trách nhiệm xã hội của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ trong đấu tranh, phê phán cái xấu đi đôi với biểu dương những cái tốt đẹp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những biểu hiện triển khai còn hình thức.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email