Bác Hồ ở Tân Trào

27/8/2018 7:11

Tuyenquang.gov.vn: Cuốn sách “Bác Hồ ở Tân Trào” do tác giả Ngô Quân Lập sưu tầm, biên soạn được Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2015 là những tư liệu lịch sử quý về thời kỳ Bác Hồ ở và làm việc tại Tân Trào, huyện Sơn Dương - nơi được chọn là Thủ đô Khu giải phóng.

Tác giả Ngô Quân Lập, nguyên là Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào. Cuốn sách được ông sưu tầm, biên soạn là tập hợp những hồi ký của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên Bác trong ngày Người cùng Trung ương Đảng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Tháng 5-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang). Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Người và Trung ương Đảng đã diễn ra những sự kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh của dân tộc trước Cách mạng Tháng Tám. Đó là: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa, Quốc dân Đại hội thông qua Mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, bầu ra Chính phủ lâm thời chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám lịch sử...

Trong ngày diễn ra Quốc dân Đại hội tại Tân Trào, Đại hội đã được đón Đoàn đại biểu nhân dân Tân Trào đem gạo, đem bò, đem gà đến chúc mừng. Đáng thương nhất là các em bé dân tộc thiểu số gầy gò, vàng vọt, ở truồng tồng ngồng theo người lớn đến chào mừng Quốc dân Đại hội. Bác đã đến gần các cháu nhỏ, chỉ vào các cháu và nói với các đại biểu: “Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao cho các em bé có cơm no, có áo ấm, được đi học, không lam lũ mãi thế này”. Câu nói ấy đã khiến tất cả đại biểu dự Đại hội cảm động, càng hiểu hơn về nhiệm vụ cách mạng, giải phóng dân tộc. 

Tại Tân Trào, trong lúc ốm thập tử nhất sinh, Người đã dặn dò đồng chí Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp): “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Thực hiện lời Bác, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã anh dũng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, đất nước hoàn toàn được độc lập. 

Qua cuốn sách, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi người.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email