Thông báo về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với ông Lê Quang Sơn, trú tại xóm 5, xã Trung môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

11/9/2018 7:18

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Thông báo số 76/TB-UBND về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với ông Lê Quang Sơn, trú tại xóm 5, xã Trung môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cổng TTĐT tỉnh đăng toàn văn thông báo này.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email