Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

10/10/2018 15:3

Tuyenquang.gov.vn: Trong 2 ngày 9 - 10/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh dự Đại hội.  
 
Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh các thời kỳ; lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn và 264 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 116.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.
 


Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng bức Cờ thêu mang
dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển” cho Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đã đi vào chiều sâu, xây dựng nhiều mô hình mới có hiệu quả. Các cấp Hội Nông dân đã trực tiếp giúp đỡ 400 hộ hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. 100% hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều thực hiện mô hình sản xuất kinh doanh đa dạng và phong phú. Vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 399 hộ chính sách, người có công khó khăn về nhà ở được 1,2 tỷ đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, các cấp Hội đã vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 1,6 tỷ đồng. Các cấp Hội triển khai cho nông dân vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay đã thành lập và cho vay qua 762 tổ liên kết với 16.792 thành viên, dư nợ 934,119 tỷ đồng; Quản lý nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh về cho vay phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho 1.753 hộ vay 1.753 con trâu, bò, luân chuyển 1.672 con trâu, bò nâng số hộ được hưởng lợi lên 3.425 hộ, có 1.083 hộ thoát nghèo từ chương trình…
 


Các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu
tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm do nông dân tỉnh sản xuất tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu:  Mỗi năm kết nạp trên 3000 hội viên mới. Có trên 90% cơ sở Hội đạt danh hiệu vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém. Hàng năm giới thiệu trên 250 hội viên nông dân ưu tú cho Đảng; Hàng năm có 60% số hội viên nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và có từ 50% hộ đã đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi năm tổ chức Hội giúp đỡ 20% số hộ hội viên nông dân thoát nghèo; Tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên; 100% Hội Nông dân huyện, thành phố sử dụng có hiệu quả Qũy Hỗ trợ nông dân và có Qũy đạt tối thiểu 1 tỷ đồng/huyện, thành phố; 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được ít nhất 1 hợp tác xã hoặc mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, 100% cơ sở Hội xây dựng 1 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương…
 


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,
lãnh đạo tỉnh với BCH Hội Nông tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội cần cần nắm vững và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với giai cấp nông dân, công tác hội và phong trào nông dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; triển khai thực hiện chủ trương mỗi huyện, thành phố phát triển 1-2 sản phẩm, mỗi xã phát triển ít nhất 1 sản phẩm chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao nhằm phát triển sản xuất hàng hóa; vận động hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất sản phẩm sạch, đạt các tiêu chuẩn chương lượng, an toàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân theo hướng gần dân, sát cơ sở; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nhất là ở cơ sở, làm nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; công tác hội nông dân phải gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy Hội Nông dân theo tinh thần Nghị quyết Trung 6 khóa XII đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu quả; các cấp, các ngành cần nhận thức sâu sắc công tác hội và phong trào nông dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao tặng Đại hội bức Cờ thêu mang dòng chữ “ Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”.
 


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác
Hội Nông dân giai đoạn 2013-2018. 

Tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu các cấp Hội nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục hội viên nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Tập trung xây dựng tổ chức Hội các cấp trong tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của hội viên nông dân các cấp; Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Hội để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 30 đồng chí. Đồng chí Trương Xuân Qúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 12 đồng chí.

Nhân dịp này, BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho Hội Nông dân tỉnh; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, dẫn đầu phòng trào thi đua nhiệm kỳ 2013-2018. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác Hội Nông dân giai đoạn 2013 - 2018. Hội Nông dân tỉnh tỉnh Bằng khen cho 26 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2013 - 2018.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email