Duy trì đà tăng trưởng thu ngân sách trên địa bàn

10/10/2018 16:12

Tuyenquang.gov.vn: Nếu năm 2017 tỉnh ta gặp khó khăn trong thu ngân sách, thì 9 tháng năm 2018 số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn duy trì đà tăng trưởng, nhiều khoản thu đạt cao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.300 tỷ đồng, bằng trên 72% dự toán UBND tỉnh giao, tăng so với cùng kỳ năm trước là 16,4%. Trong đó ngành Thuế trực tiếp thu là trên 1.240 tỷ đồng.Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa.

Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng năm 2018, Cục Thuế tỉnh nhận định: Nền kinh tế trong tỉnh tiếp tục đà phục hồi ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực và giữ được nhịp độ tăng trưởng. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan trong việc triển khai các biện pháp quản lý thu và sự chủ động, tập trung chỉ đạo nghiêm túc công tác thu ngân sách, do vậy, trong 14 khoản thu có nhiều khoản thu đạt tiến độ so với dự toán và vượt dự toán kế hoạch năm. Trong đó, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt hơn 63 tỷ đồng, đạt 197% dự toán; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt gần 361 tỷ đồng; tiền thuế thu nhập cá nhân thu được 64 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 94% dự toán, tăng 31,8%; thu phí lệ phí đạt 42 tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt hơn 151 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 142 tỷ đồng...

Các nhân tố làm tăng thu chủ yếu là do nhiều sản phẩm công nghiệp có sự tăng trưởng so với cùng kỳ như điện sản xuất tăng 5,78%, bột ba rít tăng 119,42%, xi măng tăng 20,23%. Ngoài ra, việc thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 13-01-2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT, ngày 16-10-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng theo quy định. Bên cạnh đó, giá tính thuế tài nguyên nước thủy điện tăng 98,64 đ/kw từ ngày 1-12-2017 làm tăng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018 là trên 3 tỷ đồng...

Ngoài các yếu tố trên, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ngành Thuế đã phát hành 3.618 thông báo và 97 quyết định cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời công khai danh sách hơn 50 đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả cơ quan thuế đã thu được hàng chục tỷ đồng tiền nợ thuế.

Những tháng cuối năm, ngành Thuế tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu thuế trên địa bàn; khai thác, quản lý hiệu quả, bao quát và phản ánh đầy đủ các nguồn thu ngân sách. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục về đầu tư, các thủ tục liên quan đến đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ngành thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng, phong phú hơn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế thông qua kê khai và nộp thuế, hoàn thuế điện tử; hỗ trợ người nộp thuế các chính sách thuế mới, sửa đổi bổ sung thực hiện từ ngày 1-1-2018.
 
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email