Tổng nguồn vốn huy động của ngành ngân hàng đạt 22.550 tỷ đồng

28/5/2019 9:29

Tuyenquang.gov.vn: Theo số liệu từ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành ước thực hiện đến hết tháng 5/2019 đạt 22.550 tỷ đồng, tăng hơn 1.540 tỷ đồng so với hồi đầu năm.Trụ sở Ngân hàng Vietcombank Tuyên Quang.
 
Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương là 19.400 tỷ đồng. Riêng huy động đối với tiền gửi của dân cư trên địa bàn trong quý vẫn tăng trưởng ổn định, chiếm gần 80% tổng số nguồn vốn huy động tại địa phương. Tổng dư nợ ước thực hiện đến hết tháng 5 đạt 16.400 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng thương mại đạt 13.810 tỷ đồng, còn lại là dư nợ tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng tập trung vào một số chương trình lớn của tỉnh như cho vay lĩnh vưc nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp…
 
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ và quan tâm việc thực hiện các quy định trong công tác huy động, cho vay tại các tổ chức tín dụng nhằm phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính; chú trọng thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% trên tổng dư nợ.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục