Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

3/7/2019 9:59

Tuyenquang.gov.vn: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 30/6/2019, tổng số hộ có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): 621 hộ, số thôn có lợn mắc bệnh DTLCP: 226 thôn, 63 xã có lợn mắc bệnh DTLCP trên 7 huyện, thành phố gồm: Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình. Số lợn tiêu hủy: 6.927 con, với khối lượng 387.545 kg, lập 85 chốt kiểm dịch tạm thời.Lực lượng chức năng giúp gia đình anh Nguyễn Đức Chinh,
thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận (Yên Sơn) tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm bệnh. Ảnh: Đoàn Thư

Tiếp tục căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng chống bệnh DTLCP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, triển khai thực hiện các văn  bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên Sở số 837/HDLS-TCNN&PTNT ngày 19/6/2019 về sở trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy, hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2019 và kinh phí hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết ngoài việc tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi theo quy định, các huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch trên địa bàn; thành lập tổ công tác, tổ cơ động phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. Đôn đốc hoạt động các Chốt kiểm dịch tạm thời, Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông thực hiện kiểm soát nghiêm việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Kiên quyết không cho vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn tới tận thôn, xóm, bản, hộ chăn nuôi, đảm bảo phát hiện kịp thời dịch bệnh ngay khi mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan; lấy mẫu, xét nghiệm; hướng dẫn công bố dịch bệnh theo quy định. Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy định. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi người dân để mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh, chủ động tự giác, tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Mặc dù các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP đã triển khai quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tuy nhiên với đặc điểm của bệnh DTLCP, cùng với việc chưa có vắc xin tiêm phòng và thời tiết bất lợi, trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng lan rộng, nguy cơ cao phát sinh các ổ dịch mới. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục tục tăng cường, tập trung triển khai quyết liệt, cấp bách và đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP, tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP; Công điện 677/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP và các văn bản chỉ đạo của trung ương về các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về cách phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP, theo nguyên tắc đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội và không để người dân quay lưng với thịt lợn.

Bên cạnh đó, hướng dẫn tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, nhất là đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung. Thực hiện các biện pháp phòng chống chủ động ngay từ chuồng nuôi, hộ chăn nuôi như: Vệ sinh tiêu độc khử trùng, chủ động khai báo dịch bệnh, không dấu dịch, không mua bán, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ, vứt xác lợn bệnh, sản phẩm từ lợn bệnh ra môi trường. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP. Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh từ cơ sở nhằm phát hiện, xử lý, khống chế bao vây dập tắt kịp thời khi còn ở diện hẹp, hạn chế dịch lây lan rộng. Xây dựng phương án, bố trí nhân lực, kinh phí, vật tư, trang thiết bị cần thiết để triển khai, thực hiện công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và các dịch bệnh động vật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn; thực hiện nghiêm, đúng quy định công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh.

Tiếp tục tăng cường lực lượng cho thú y cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; tổ chức rút kinh nghiệm, nhằm đề ra các giải pháp hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP và công tác phòng, chống các loại dịch bệnh động vật khác có thể xảy ra. thực hiện có hiệu quả các biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh DTLCP theo quy định tại Văn bản số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và các biện pháp kỹ thuật trong công tác phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP. Kịp thời hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy và các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh theo quy định.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục