Quyết định 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một của; DM TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Thông tin & Truyền thông

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 1607/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 14/06/2019
Trích yếu: Công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một của; DM TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Thông tin & Truyền thông
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục