Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức 16/1/2017 8:44

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành......
Đến tháng 12/2016 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,92%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/01/2017 08:56
Đến tháng 12/2016, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
520
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 15/12/2016 00:00

Ứng phó với thời tiết bất thường trong vụ lúa xuân 2017 22/1/2017 23:13

Trong sản xuất vụ lúa xuân ở tỉnh ta thường gặp trở ngại là thiếu nước, mạ mới cấy gặp rét hại bị chết và thiên tai, sâu bệnh. Tình trạng thiếu nước, làm đất bị chậm kéo theo mạ chờ ruộng, ruộng chờ......

Lễ đóng điện cho 2 thôn Khuổi Trang và Khuổi Củng, xã Xuân Lập 23/1/2017 15:12

Sáng 23/1, tại thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập (Lâm Bình) Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Lâm Bình tổ chức Lễ đóng điện cho 2 thôn Khuổi Trang và Khuổi Củng, xã Xuân Lập (Lâm Bình)....
Thông tin doanh nghiệp