Thanh tra kiến nghị thu hồi trên 5,7 tỷ đồng
Tính đến tháng 6/2017, toàn ngành đã hoàn thành 363/458 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 tại 820 tổ chức, 361 cá nhân. So với cùng kỳ năm 2016, số cuộc thanh tra, kiểm tra hoàn thành tăng 220 cuộc (363/143), số cuộc đã triển khai tăng 273 cuộc (458/185), kiến nghị...

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
UBND vừa ban hành văn bản số 2677/UBND-TCD về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra Đảng 6 tháng cuối năm
Ngày 10/7, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Liên kết chuyên mục