Kiểm soát TTHC ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin và truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 04/4/2017, Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”

Đề xuất quy định khai thác, tận thu gỗ rừng trồng thực nghiệm khoa học
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. Trong đó đề xuất bổ sung quy định về...

Đề xuất tiêu chuẩn xây dựng chương trình giáo dục phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

​Xây dựng công trình nhà lưu trú bệnh nhân của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen Tuyên Quang
UBND vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà lưu trú bệnh nhân của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen Tuyên Quang.

​120 tỷ đồng đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại thành phố Tuyên Quang
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đối với nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng An Tường ECO.

Đề xuất xây dựng Luật Trồng trọt
​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Trồng trọt.

Quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sơn Dương đầu tư xây dựng hơn 3.200 m rãnh thoát nước phục vụ dân sinh
UBND tỉnh vừa ra quyết định 275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Rãnh thoát nước dọc các khu dân cư xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương với tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

​Xây dựng công trình Khu mộ liệt sỹ tỉnh Hà Tuyên (cũ) tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu mộ liệt sỹ tỉnh Hà Tuyên (cũ) tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị.

Về hưu trước 1/1/2018: Ai lợi, ai thiệt?
Lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố nên không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi.

Tuyên Quang chuyển đổi mã vùng thành 207 từ 15/4/2017
Theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tuyên Quang là một trong những tỉnh thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trong giai đoạn 2 (từ ngày 15/4/2017), mã vùng tỉnh Tuyên Quang sẽ chuyển từ đầu số 27 thành 207.
Thông tin doanh nghiệp