Chỉ đạo thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 367/KL-UBVDDXH14 triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày 4/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1259/UBND-VX chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm chỉnh...

Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
​Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Trong đó quy định chi tiết về cầu cảng, xưởng sản xuất, trạm quản lý luồng, trạm điều tiết,...

Đề xuất chính sách hỗ trợ tổ hợp tác
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với tổ hợp tác

Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Chế độ thù lao cho người đọc kiểm tra báo chí lưu chiểu
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Tuyên Quang: Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ngày 28/4/2017 vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản 1217/UBND-NC gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về...

Tuyên Quang thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai...

Sửa chữa đường giao thông từ trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh (Lâm Bình)
UBND tỉnh vừa có Quyết định 124 /QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông từ trung tâm xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Kiểm soát TTHC ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản
Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin và truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 04/4/2017, Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”

Đề xuất quy định khai thác, tận thu gỗ rừng trồng thực nghiệm khoa học
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. Trong đó đề xuất bổ sung quy định về...

Đề xuất tiêu chuẩn xây dựng chương trình giáo dục phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

​Xây dựng công trình nhà lưu trú bệnh nhân của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen Tuyên Quang
UBND vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà lưu trú bệnh nhân của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen Tuyên Quang.

​120 tỷ đồng đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại thành phố Tuyên Quang
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đối với nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng An Tường ECO.

Đề xuất xây dựng Luật Trồng trọt
​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Trồng trọt.

Quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sơn Dương đầu tư xây dựng hơn 3.200 m rãnh thoát nước phục vụ dân sinh
UBND tỉnh vừa ra quyết định 275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Rãnh thoát nước dọc các khu dân cư xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương với tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

​Xây dựng công trình Khu mộ liệt sỹ tỉnh Hà Tuyên (cũ) tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu mộ liệt sỹ tỉnh Hà Tuyên (cũ) tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị.
Liên kết chuyên mục