Tăng lương tối thiểu vùng: Lợi ích không chỉ cho người lao động
Tăng lương tối thiểu vùng sẽ góp phần nâng cao thu nhập người lao động, từ đó tăng tiêu thụ nội địa và đóng góp vào mức tăng trưởng GDP.

Giảm 10-15% giá thuốc thuộc danh mục chi trả bảo hiểm bằng đấu thầu
Tại cuộc họp về việc thực hiện thí điểm đấu thầu tập trung thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, không thuộc danh mục năm hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức chiều 16/8 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài chính và...

Cách tính, hưởng phụ cấp đặc thù, nặng nhọc cho giáo viên nghề
Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà...

Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Ngày 10/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về thủ tục hành chính
Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính.

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến.

Quy định mới về công khai ngân sách
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ.

Quy định về xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo Nghị định, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 58/2017/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên
Từ tháng 7 đến cuối năm 2017, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tiến tới phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Từ 1/7: Đồng loạt thay đổi 6 chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, BH y tế
Lương cơ sở vốn là “nền” để làm căn cứ tính toán cho các chế độ của nhiều chính sách bảo hiểm, tiền lương. Do đó, việc tăng mức lương cơ sở từ 1/7/2017 kéo theo nhiều điều chỉnh theo hướng có lợi cho người lao động.

Tuyên Quang có 63 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
Ngày 20/06/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Tôn tạo, xây dựng di tích Chi bộ Mỏ Than
UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tôn tạo, xây dựng di tích thành lập Chi bộ Mỏ Than (Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang) tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
Liên kết chuyên mục