​Ban hành Chương trình hành động Quốc gia ‘Không còn nạn đói’ ở VN
Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6/2018. Chương trình thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể...

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019
Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Hỗ trợ các hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP quyết nghị một số chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ về nhà ở...để các hộ nghèo thiết hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018
Chủ đầu tư công trình sai phép phải trả phí phá dỡ; hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp, công khai danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018.

Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
Bộ Tài chính ban hành vừa Thông tư số 26/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính
UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi khi đầu tư vào nông nghiệp
Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng theo từng năm, từ đó tạo ra chuỗi liên kết sản xuất bền vững, thực hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh.

Ban hành nghị định mới về bảo hiểm nông nghiệp
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hướng đến chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện
Ngày 13/3/2018 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 308/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
Giảm 20% giá cước các mạng điện thoại di động, Giả mạo chứng từ kế toán bị phạt đến 30 triệu đồng, Gian lận để trục lợi bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Đề xuất đánh thuế nhà đất từ trên 700 triệu đồng: Tránh tạo gánh nặng cho người có thu nhập thấp
Bộ Tài chính vừa có kiến nghị xây dựng Luật thuế Tài sản với đề xuất đánh thuế đối với đất ở và nhà. Theo đó, bộ này kiến nghị đánh thuế với nhà ở có giá trên 700 triệu đồng, ngưỡng không chịu thuế là nhà có giá trị dưới 700 triệu đồng. Bên cạnh một số ít ý kiến đồng tình,...

Tập trung nguồn lực triển khai chương trình kinh tế trọng điểm
Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực triển khai các dự án kinh tế trọng điểm.

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CPvề phát triển ngành nghề nông thôn.

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.
Liên kết chuyên mục