Sản xuất giống cá Dầm xanh, Anh vũ bằng phương pháp sinh sản nhân tạo
Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, Tiểu ban chuyên ngành vừa tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất giống cá Dầm xanh, Anh vũ bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại Tuyên Quang”.

Mưa rào ở miền Bắc, đề phòng dông sét và mưa đá
Các tỉnh Bắc Bộ dự báo có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng
UBND tỉnh vừa có văn bản số 623/UBND-NLN về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm khác trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm khác trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; UBND tỉnh đã có văn bản về việc Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa An Sinh
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa An Sinh, tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang cho nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa An Sinh.

Qui định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên
Ngày 19/12/2016, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định ra đời đúng thời điểm cả nước đang thực hiện...

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
Thông tin doanh nghiệp