Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính
Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Tăng chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Hàng loạt các mức công tác phí, phụ cấp lưu trú đều tăng so với mức quy định hiện hành.

Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử
Văn bản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1.300.000 đồng từ 1/7/2017
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội.

Mã Bưu chính Quốc gia mới sẽ có 5 ký tự số
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo xong Thông tư quy định về mã Bưu chính Quốc gia gửi các cơ quan liên quan góp ý dự thảo theo đúng trình tự thủ tục của Luật ban hành văn bản Quy pham Pháp luật năm 2015.

​Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
UBND tỉnh vừa có công văn số 1159/UBND-NC về tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.
Để chuẩn bị cho việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo thông tư Quy định mức giá cước tối đa và chính...

​Nâng cấp cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Xây dựng quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng xong dự thảo thông tư Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Triển khai thi hành các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 02 thông qua
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 02 thông qua.

Tuyên Quang chuẩn bị cho công tác nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích
Thay vì phải đến trụ sở các cơ quan Nhà nước, sắp tới, người dân Tuyên Quang có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà với dịch vụ bưu chính công ích.
Liên kết chuyên mục