Sơn Dương hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Huyện Sơn Dương hiện có 25.700 hội viên nông dân, trong đó có 7.531 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đạt được kết quả này, Hội Nông dân huyện chủ động trong việc tuyên truyền, vận động hội viên vươn lên phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo gắn...

​Agribank Tuyên Quang: 4.745 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Theo số liệu mới nhất từ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh (Agribank Tuyên Quang), dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của ngân hàng hiện đạt 4.745 tỷ đồng, cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 1.165 tỷ đồng, cho 281 trang trại vay trên 87 tỷ đồng.

Kim Phú quyết liệt xây dựng nông thôn mới
Với 12/19 tiêu chí đã hoàn thành, Kim Phú (Yên Sơn) hiện là một trong những xã có số tiêu chí đạt thấp nhất trong 7 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm nay. 7 tiêu chí chưa đạt gồm cơ sở vật chất văn hóa, y tế, nhà ở dân cư, chợ, đường giao thông nội đồng, thủy lợi, môi trường.

Nông thôn mới - Chương trình truyền hình tuyên truyền phòng chống ma tuý
Chương trình truyền hình tuyên truyền phòng chống ma tuý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng chóng ma tuý.

Chuyện của làng - Chương trình truyền hình tuyên truyền phòng chống ma tuý
Chương trình truyền hình tuyên truyền phòng chống ma tuý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng chóng ma tuý.

Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định quy định “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”

Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang được MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân,...

Thái Long hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Ngày 22/2, Ban Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Long.

Vinh Quang “về đích” xây dựng nông thôn mới
Hạ tầng nông thôn của xã Vinh Quang đã được xây dựng, bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh chóng. Toàn xã đã bê tông hóa 55,98 km đường các loại, đạt 60,67%. Xã đã xây dựng 1 điểm nghĩa trang tập trung và 1 bãi rác thải tập trung.

​Thành phố Tuyên Quang: Giá trị canh tác đạt 66 triệu đồng/ha/năm
Đến hết năm 2016, giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đạt trên 66 triệu đồng/ha canh tác, tăng 1,9 triệu đồng/ha so với năm 2015.

​Tuyên Quang đầu tư xây dựng đường điện cho 23 xã
Theo Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, năm 2017, tỉnh Tuyên Quang thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện lưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân ở 23 xã trên địa bàn tỉnh.

Hàm Yên có trên 5.000 ha cam
Niên vụ 2016-2017, huyện Hàm Yên có 5.008,4 ha cam, năng suất ước đạt 150 tạ/ha, sản lượng ước đạt 50.925 tấn, tăng so với năm 2015 trên 7.000 tấn, tổng thu nhập ước đạt 510 tỷ đồng.

​Giữ vững các tiêu chí về nông thôn mới
Đến nay, toàn tỉnh có 16 xã đạt các tiêu chí về nông thôn mới (NTM). Hiện các xã đang tích cực giữ vững, củng cố và phát huy 19/19 tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được.

Tiếp tục dồn sức xây dựng nông thôn mới
Theo kế hoạch, năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM, đồng thời nâng tiêu chí NTM bình quân toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã.

Phụ nữ xã Lưỡng Vượng chung tay xây dựng nông thôn mới
Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới” của địa phương, các cấp hội phụ nữ xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang) đã tích cực góp sức, chung tay, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuyên Quang: Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số đường giao thông trục chính nội đồng được bê tông hóa
Tuyên Quang hiện có 1.639,4 km đường giao thông nội đồng được bê tông hóa, trong đó tỷ lệ đường được cứng hóa đạt chuẩn mới chiếm 14,17%. Để trở thành xã nông thôn mới thì một trong những tiêu chí là đường trục chính nội đồng được cứng hóa 50%.
Liên kết chuyên mục