Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1242/UBND-NLN 11/05/2017 0:0 V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017
148/QĐ-UBND 11/05/2017 0:0 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: Đổi mới công nghệ dây truyền sản xuất bột CaCO3¬¬ của Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang
1349/UBND-KGVX 11/05/2017 0:0 V/v chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành
460/QĐ-UBND 10/05/2017 0:0 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
37 /KH-UBND 10/05/2017 0:0 Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017
38/KH-UBND 10/05/2017 0:0 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
36 /KH-UBND 09/05/2017 0:0 Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
455/QĐ-UBND 09/05/2017 0:0 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
457/QĐ-UBND 09/05/2017 0:0 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
04- QC/BTGTU 28/04/2017 0:0 Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Giai đoạn 2015-2020)
57 /BC-UBND 28/04/2017 0:0 Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017
414 /QĐ-UBND 28/04/2017 0:0 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Liên kết chuyên mục