Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
377/QĐ-UBND 18/04/2017 0:0 Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
378 /QĐ-UBND 18/04/2017 0:0 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư trang trại bò sữa kỹ thuật cao tại thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
371/QĐ-UBND 18/04/2017 0:0 Về việc phê duyệt đề tài “Sử dụng tương tác của tia X với vật chất để xác định các tham số nhiệt động và cấu trúc của hệ tinh thể lập phương pha tạp"
372/QĐ-UBND 18/04/2017 0:0 Về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu, sản xuất trà thảo dược từ cây Xạ đen tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang"
123/QĐ-UBND 17/04/2017 0:0 Phê duyệt giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
122/QĐ-UBND 17/04/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
121/QĐ-UBND 17/04/2017 0:0 Phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1019/UBND-THCB 14/04/2017 0:0 Về việc đưa vào sử dụng chính thức phần mềm quản lý văn bản và điều hành do Viễn thông Tuyên Quang triển khai
1022/UBND-NC 14/04/2017 0:0 Về việc tăng cường thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
115/QĐ-UBND 14/04/2017 0:0 Về việc ban hành ”Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”
30/KH-UBND 13/04/2017 0:0 Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
27/KH-UBND 11/04/2017 0:0 Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Thông tin doanh nghiệp