Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
59/KH-UBND 20/07/2017 0:0 Về công tác phòng, chống tham nhũng
237/QĐ-UBND 20/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
58/KH-UBND 19/07/2017 0:0 Triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã
800/QĐ-UBND 19/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng du lịch thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
799/QĐ-UBND 19/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ theo danh mục năm 2016
235/QĐ-UBND 19/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền hỗ trợ nhận chuyển nhượng đất ở cho các hộ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Hàm Yên
2192/UBND-KGVX 18/07/2017 0:0 V/v thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội
2197/UBND-NLN 17/07/2017 0:0 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
2205/UBND-KGVX 17/07/2017 0:0 V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
785/QĐ-UBND 17/07/2017 0:0 Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017
787/QĐ-UBND 17/07/2017 0:0 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018
788 /QĐ-UBND 17/07/2017 0:0 Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Liên kết chuyên mục