Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
78/KH-UBND 18/09/2017 0:0 Thực hiện tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
310/QĐ-UBND 18/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công thuê đất tại xã Thái Sơn, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên và xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn
62/TB-UBND 18/09/2017 0:0 Kết luận cuộc họp về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện Antimon Lâm Bình
1052/QĐ-UBND 16/09/2017 0:0 Về việc Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2901/UBND-THCB 15/09/2017 0:0 V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017
1045/QĐ-UBND 14/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã An Khang, thành phố Tuyên Quang và xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2877/UBND-NC 14/09/2017 0:0 V/v thực hiện xây dựng Đề án thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang
307/QĐ - UBND 14/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt bổ sung vốn kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017, tỉnh Tuyên Quang
77/KH-UBND 13/09/2017 0:0 Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
304/QĐ-UBND 13/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1032/QĐ-UBND 11/09/2017 0:0 Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2017
2817/UBND-NC 11/09/2017 0:0 V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Liên kết chuyên mục