Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
675/QĐ-UBND 20/06/2018 0:0 Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
63/KH-UBND 20/06/2018 0:0 Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (Giai đoạn 2018 - 2022)
1818/UBND-NLN 20/06/2018 0:0 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh
1791/UBND-KGVX 18/06/2018 0:0 V/v phối hợp, hỗ trợ triển khai Phong trào "Đoàn kết sáng tạo"
1747/UBND-KGVX 13/06/2018 0:0 Tham mưu, đề xuất thực hiện Kế hoạch số 1673/KH-BTTTT ngày 30/5/2018 của Bộ Thong tin và Truyền thông
61/KH-UBND 13/06/2018 0:0 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03/01/2018
1698/UBND-NC 13/06/2018 0:0 Tuyển dụng công chức năm 2017
1740/UBND-NC 13/06/2018 0:0 V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
1726/UBND-KGVX 12/06/2018 0:0 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Tuyên Quang
1706/UBND-KGVX 11/06/2018 0:0 Báo cáo đánh giá công tác 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
1670/UBND-THCB 08/06/2018 0:0 V/v thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1651/UBND-KSTT 07/06/2018 0:0 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Liên kết chuyên mục