Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
424/UBND-TH 22/02/2018 0:0 Về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
419/UBND-NLN 13/02/2018 0:0 Thực hiện tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018
418/UBND-NC 13/02/2018 0:0 Về việc thay đổi thời gian tổ chức phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018
368/UBND-KGVX 07/02/2018 0:0 Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018
131/QĐ-UBND 06/02/2018 0:0 Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án thành phần (Dự án 3,4,5) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
349/UBND-NC 06/02/2018 0:0 Nắm tình hình và báo cáo sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
31/QĐ-UBND 05/02/2018 0:0 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Viettel huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
32/QĐ-UBND 05/02/2018 0:0 Về việc Thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên Quang
334/UBND-NC 03/02/2018 0:0 Về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ
122/QĐ-UBND 02/02/2018 0:0 Về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9- năm 2018
118/QĐ-UBND 31/01/2018 0:0 Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
119/QĐ-UBND 31/01/2018 0:0 về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Liên kết chuyên mục