Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
03/CTr-UBND 21/03/2017 0:0 thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
20/KH-UBND 15/03/2017 0:0 Tổ chức Chương trình "Cà phê doanh nhân" kỳ tháng 3 năm 2017
200 /QĐ-UBND 15/03/2017 0:0 Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017
69/QĐ-UBND 13/03/2017 0:0 Phê duyệt điều chỉnh Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2017
02/2017/QĐ-UBND 10/03/2017 0:0 Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
173/QĐ-UBND 08/03/2017 0:0 về việc đổi tên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang thành Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang
65/QĐ-UBND 04/03/2017 0:0 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường mầm non dân lập Hoa Trạng Nguyên, huyện Sơn Dương
64/QĐ-UBND 02/03/2017 0:0 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017 thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Đợt 1)
141/QĐ-UBND 02/03/2017 0:0 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nạo vét, tu sửa công trình trạm bơm Ruộc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
142/QĐ-UBND 02/03/2017 0:0 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nạo vét, sửa chữa công trình thủy lợi Kim Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
143/QĐ-UBND 02/03/2017 0:0 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nạo vét, kiên cố tuyến kênh Nghiêm Sơn 1 và Nghiêm Sơn 2, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
62/QĐ-UBND 01/03/2017 0:0 về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa An Sinh, tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Thông tin doanh nghiệp