Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05

6/3/2017 10:41

Tuyenquang.gov.vn: Giai đoạn 2011-2015, Hội CCB tỉnh là một trong những tập thể tiêu biểu của tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Minh chứng cho kết quả ấy là hàng loạt những thành tích đáng kể mà Hội đã thực hiện được trong 5 năm.

Trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Hội có trên 4.000 cán bộ, hội viên tham gia ý kiến vào các văn kiện của Đại hội. Cũng trong thời gian này, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 19,4% năm 2011 xuống còn 3% năm 2015 (theo tiêu chí cũ); tỷ lệ hộ CCB có mức sống khá trở lên tăng từ 48,5% năm 2011 lên 61,2% năm 2015. Hàng năm, toàn Hội có từ 92% đến 94% gia đình và hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Hội viên CCB gương mẫu”. Ông Nguyễn Hữu Hoạch (đứng thứ 3 từ phải sang), CCB thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng
(TP Tuyên Quang), điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
giai đoạn 2011-2016 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba. 

Hiện nay, Hội CCB tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, BCH Hội CCB tỉnh đã tổ chức tập huấn các nội dung chủ yếu của Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt Hội CCB các cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị giai đoạn 2016 - 2021 đến các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 100% tổ chức Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện kế hoạch. 100% cán bộ Hội đã được tổ chức học tập, quán triệt qua kênh bồi dưỡng giáo dục chính trị của các cấp hội, đại đa số hội viên CCB đã được học tập, quán triệt theo các hình thức sinh hoạt học tập tại cộng đồng. Các cơ sở Hội đã đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. 

Hội CCB tỉnh đã xác định 3 nội dung đột phá để triển khai thực hiện đó là: Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; đổi mới phong cách công tác khoa học, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; đấu tranh chống mọi biểu hiện công thần, bảo thủ, gắn với đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; xây dựng mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, hiến kế, hiến công, hiến đất góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị, các nội dung đột phá của Hội, trước mắt Hội CCB tỉnh chỉ đạo 100% các cấp Hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đúng kế hoạch, đảm bảo quy trình chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội bộ bằng các hình thức linh hoạt phù hợp thông qua các văn bản chỉ đạo cụ thể, thông qua Bản tin CCB Tuyên Quang hàng quý. Đồng thời, kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại mỗi địa phương; chú trọng tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội phấn đấu có 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% tổ chức hội cấp huyện, thành phố và 90% tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.    
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục