Phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017 thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang

9/3/2017 11:57

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017 thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1).Người dân tái định cư thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) đã ổn định đời sống, sản xuất.

Theo đó, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 được giao tại Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016: 48.431 triệu đồng; phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn (đợt 1 năm 2017) là 34.272,217 triệu đồng.

Đến nay có 9 công trình đã phê duyệt quyết toán 7.504,490 triệu đồng, gồm 5 công trình kiến trúc công cộng, 3 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi. Có 5 công trình giao thông đã hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán là 1.430 triệu đồng.

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2017 có tổng tiền  23.627,727 triệu đồng, gồm: Đầu tư hỗ trợ tạo quỹ đất sản xuất bổ sung cho hộ tái định cư; đầu tư trưng dụng bổ sung đất sản xuất nông nghiệp để cấp cho các hộ còn thiếu đất sản xuất (bồi thường diện tích đất trưng dụng; đầu tư khai hoang, xây dựng kiến thiết đồng ruộng bổ sung đất sản xuất nông nghiệp; đầu tư bổ sung quỹ đất lâm nghiệp (bồi thường đất và cây trồng trên đất rừng sản xuất) cấp cho hộ tái định cư; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, công trình kiến trúc công cộng, công trình thoát nước và vệ sinh môi trường.

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 có tổng tiền 500 triệu đồng (Hạng mục hỗ trợ xây dựng hầm BIOGAS hoặc nhà vệ sinh tự hoại). Sẽ có một số dự án khởi công mới năm 2017 như công trình đường khu dân cư xóm 16, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; công trình thoát nước và vệ sinh môi trường; quy hoạch, xây dựng nghĩa địa thôn Trường Thi, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang; xây kè chắn đất sau khu tái định cư Nà Muông, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; hệ thống cấp nước sinh hoạt; công trình cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư thôn Trường Thi, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang; công trình cấp nước sinh hoạt khu tái định cư Bản Nuầy và Nà Chao, xã Năng Khả, huyện Na Hang; công trình xây dựng bể chứa nước sinh hoạt 2 m khối (18 bể) khu tái định cư Nà Kham, xã Năng Khả, huyện Na Hang.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình căn cứ nội dung phê duyệt tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017 Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục