Ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm khác trên địa bàn tỉnh

12/3/2017 20:34

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm khác trên địa bàn tỉnh.


 Ông Trần Văn Phúc, thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thực hiện phun hóa chất khử trùng chuồng nuôi gà của gia đình.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 18/TTg-KGVX ngày 27/02/2017; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện khẩn số 1475/CĐ-BNN-TY ngày 17/02/2017.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối điều phối, chỉ đạo và tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương triển khai các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác trên gia cầm và trên người. Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: Xây dựng kế hoạch ứng phó của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án xử lý cụ thể; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9; giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn; hướng dẫn, giám sát vệ sinh, tiêu độc môi trường thường xuyên ở vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng có nguy cơ cao; chỉ đạo ngành Thú y phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương kiểm tra, quản lý thường xuyên, liên tục hoạt động giết mổ gia cầm trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các điểm giết mổ gia cầm trái phép theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình bệnh cúm A/H7N9 trên người ở trong tỉnh. Định kỳ phát động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với các trang trại, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ, điểm có buôn bán gia cầm sống. Chuẩn bị sẵn sàng hóa chất sát trùng, bảo hộ lao động phục vụ các hoạt động ứng phó dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền về phòng chống cúm A/H7N9; huy động tối đa lực lượng chuyên môn để tham gia cùng địa phương phòng, chống dịch.

Các ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNN tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
MT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục