Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017

12/3/2017 13:40

Tuyenquang.gov.vn:

Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
ĐIỆN LỰC CHIÊM HOÁ
7h30 17/03/2017 17h 17/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung táp thêm dây dẫn lộ II sau TBA Cốc Tậu Lộ 2---TBA Cốc Tậu Thôn Cốc Tậu
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN
8h 13/03/2017 11h 13/03/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu Nối TBA Tân Khoa MC 375 Tân Phong -Các Xã mất điện: Đức Ninh, Thái Hòa, Hùng Đức -Các TBA Xã Thái Sơn : TBA Km 30, 31 & TBA Tung Thành Xã Thành Long - TBA Thôn 3 Minh Quang Xã Minh Hương
8h 13/03/2017 16h 13/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột vị trí 82 A Lộ 374 Yên Phú - Yên Lâm Cầu dao 1-3 Yên Lâm Toàn bộ khu vực Xã Yên Lâm, các TBA KM 61,Gò Đá Thuộc Xã Yên Phú
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
8h 14/03/2017 12h 14/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp TBA Cầu Bâm (SN) Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Cầu Bâm
8h 14/03/2017 12h 14/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp TBA Làng Sinh ( TK) Thôn Làng Sinh, Phố Giò, Ấp Nhội, Tân Dân, Thai Bạ
8h 13/03/2017 12h 13/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp TBA Uỷ Ban Văn Phú Các thôn : Đồng Tiến, Đồng Mụng, Làng Đu, Khe Thuyền 3, Đồng Văn
8h 13/03/2017 12h 13/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ hạ áp TBA Uỷ Ban Lương Thiện Các thôn : Khuân Tâm, Đồng Tranh, Đồng Quan, Phục Hưng
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
16h 20/03/2017 18h 20/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 20/03/2017 8h 20/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
16h 18/03/2017 18h 18/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 18/03/2017 8h 18/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 17/03/2017 8h 17/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
16h 17/03/2017 18h 17/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
7h30 15/03/2017 12h30 15/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điện. Lộ 373E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Thôn Xá Nội, thôn Xá Ngoại, thôn Tân Tạo, thôn Khe Xoan xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.
6h30 15/03/2017 8h 15/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
16h 15/03/2017 18h 15/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Km 4 Ỷ La - Tổ 4, 5, 8 12 phường Ỷ La, tổ 27 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
7h30 14/03/2017 16h 14/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Bến Đất - Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
16h 14/03/2017 18h 14/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. UB xã Ỷ La - Tổ 2, tổ 3 phường Ỷ La, tổ 23 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
6h30 14/03/2017 8h 14/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. UB xã Ỷ La - Tổ 2, tổ 3 phường Ỷ La, tổ 23 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
7h30 13/03/2017 16h 13/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa sữa lưới điện. Bến Đất - Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
16h 13/03/2017 18h 13/03/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện. Tổ 5 Ỷ La - Tổ 3, 5 phường Ỷ La; tổ 23 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
 
Nguồn: pctuyenquang.npc.com.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục