Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường mầm non dân lập Hoa Trạng Nguyên tại Sơn Dương

15/3/2017 21:24

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường mầm non dân lập Hoa Trạng Nguyên tại Sơn Dương cho nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Gia Khiêm.

 Mục tiêu dự án  nhằm đầu tư xây dựng Trường Mầm non dân lập Hoa Trạng Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại thị trấn Sơn Dương và huyện Sơn Dương.

Trường được xây dựng trên diện tích đất sử dụng khoảng 2.940m2, bao gồm các hạng mục: nhà hiệu bộ, hành chính quản trị; nhà lớp học; nhà học thể chất và nghệ thuật; nhà bếp và kho; gara để xe và các công trình phụ trợ khác.

Quy mô xây dựng nhà lớp học gồm 10 phòng học, trong đó có 4 phòng nhà cấp IV một tầng, diện tích xây dựng 249,6m2, chiều cao công trình 5m; 6 phòng học nhà cấp IV hai tầng, diện tích xây dựng 374,4m2, chiều cao công trình 7,5m. Địa điểm thực hiện tại tổ dân phố Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương.

Dự án có thời hạn thực hiện 50 năm, tổng vốn đầu tư đăng ký là 5 tỷ đồng, từ vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án như sau: Quý I năm 2017 sẽ khởi công xây dựng 4 phòng nhà cấp IV một tầng, diện tích xây dựng 249,6m2, chiều cao công trình 5m. Dự kiến tuyển sinh vào tháng 9 năm 2017. Từ năm 2018 đến năm 2020 nhà đầu tư tiếp tục xây dựng 6 phòng học nhà cấp IV hai tầng, diện tích xây dựng 374,4m2, chiều cao công trình 7,5m và các hạng mục công trình phục vụ cho nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chấp hành đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật Giáo dục và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thành lập trường mầm non dân lập theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định có liên quan; tổ chức thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình theo đúng nội dung và tiến độ quy định. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Sơn Dương, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư đảm bảo lộ trình, đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước và các nội dung phê duyệt; chủ động giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời kiểm tra, giám sát về chuyên môn đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập và các quy định về giáo dục mầm non.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục