Yên Sơn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017

15/3/2017 8:57

Tuyenquang.gov.vn: Sáng ngày 13/3, UBND huyện Yên Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017.
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017.

Năm 2016, các phong trào thi đua đã được huyện Yên Sơn phát động sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân. Nhiều phong trào thi đua như “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” … đạt được kết quả quan trọng, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch huyện đã cơ bản hoàn thành. Kinh tế có bước phát triển ổn, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả, văn hóa, xã hội phát triển bền vững, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác thi đua khen thưởng được huyện thực hiện tốt, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động. Năm 2016, UBND huyện đã khen thưởng cho 437 tập thể, 1.170 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.


 
Đ/c Hà Minh Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2017.

Năm 2017, huyện Yên Sơn sẽ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày của từng người, từng cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Đ/c Trần Hồng Luyến, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015; trao Cờ thi đua của UBDN tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Mỹ Bằng; Trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2015” cho 10 tập thể.Các đồng chí lãnh đạo huyện trao danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc năm 2015" cho các tập thể tiêu biểu.

 UBND huyện Yên Sơn đã tặng danh hiệu tập thể lao động tiến tiến cho 16 tập thể; tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 134 cá nhân.Đại diện Ủy ban MTTQ, các cơ quan hành chính sự nghiệp, khối xã thị trấn huyện Yên Sơn  ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban MTTQ, các cơ quan hành chính sự nghiệp, khối xã thị trấn thuộc huyện Yên Sơn đã phát biểu hưởng ứng và ký kết giao ước thi đua thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2017.
Theo Yenson.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục