Danh sách các nhà giáo được đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

17/3/2017 16:31

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 10/3/2017, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 đã ra Thông báo số 03/TB-HĐ về việc Thông báo Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017. Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng tải tóm tắt thành tích cá nhân của các nhà giáo được đề nghị xét tặng Nhà giáo Ưu tú đợt này để thăm dò dư luận.Xem thêm:

1- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Hán Thị Tố Anh
2- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Trần Thị Cúc
3- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Trần Kim Dung
4- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Nguyễn Thị Hà
5- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Lê Thuý Hiền
6- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Nguyễn Xuân Hoa
7- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Nguyễn Khải Hoàn
8- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Huỳnh Thu Hương
9- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Đặng Thị Hường
10- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Vương Bích Ngọc
11- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Vũ Thị Nhàn
12- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Đinh Thanh Thư
13- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Bùi Thị Thanh Thuỷ
14- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Phạm Thanh Xuân
15- Tóm tắt thành tích cá nhân của nhà giáo Nguyễn Thị Thuần Yên
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục