Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

19/3/2017 8:9

Tuyenquang.gov.vn:

Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
ĐIỆN LỰC CHIÊM HOÁ
8h 20/03/2017 10h 20/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay cáp tổng và tủ hạ thế TBA Mỏ ăng ty moan Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Mỏ ăng ty mon
13h30 20/03/2017 16h30 20/03/2017 Sửa chữa lớn lưới trung áp : - Thay cáp tổng và tủ hạ thế TBA Bắc Ngoã Thôn Bắc Ngoã
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN
7h 23/03/2017 12h 23/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Dựng cột, lắp xà sứ vị trí cột 18A ĐZ 35kV chống sạt độ võng MC 374 Yên Phú -Mất điện toàn bộ khu vực các Xã : Yên Phú,Yên Lâm -TBA Ngòi Khương xã Minh Khương
8h30 20/03/2017 14h30 20/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4 kV Trạm Làng Phan Khách hàng thuộc TBA Làng Phan
8h30 20/03/2017 14h 20/03/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4 KV Trạm Thôn 2 Khach hang thuộc TBA Thôn 2 Bằng Cốc
ĐIỆN LỰC NA HANG
9h30 22/02/2017 10h30 22/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Bản Thác Xã Yên Hoa Toàn Bộ TBA
7h30 22/02/2017 9h 22/02/2017 Thay công tơ định kỳ : tHAY Thế công tơ tổng TBA TBA Bản Va Toàn Bọ TBA
10h30 22/02/2017 11h50 22/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA TĐC Yên Hoa Toàn Bộ TBA
14h30 21/02/2017 16h 21/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Gốc Sấu Tổ 17,Thôn Khuôn Phươn - Hà Vị
15h 21/02/2017 16h30 21/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Vật Tư Khu Vực Tổ 7 , tổ 8 , tổ 9 Thị Trấn Na Hang
10h 21/02/2017 11h30 21/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Khu CS Ban Đầu Toàn bộ Tổ 17 Thị Trấn Na Hang
13h 21/02/2017 15h 21/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Nà Kham Thôn Nà Kham
15h 21/02/2017 17h 21/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Thôn 5 Toàn bộ TBA
10h 20/02/2017 11h 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Pắc Lè Toàn bộ TBA
8h 20/02/2017 9h 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA TĐC Đà Vị Toàn bộ TBA
10h 20/02/2017 11h30 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Phai Khằn Toàn bộ TBA
15h50 20/02/2017 16h50 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Phiêng Rào Toàn bộ TBA
14h 20/02/2017 15h30 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ định tổng TBA TBA Phiêng Quân Toàn Bộ TBA
15h30 20/02/2017 17h 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA TBA Nà Noong Toàn bộ TBA Nà Noong
13h 20/02/2017 14h30 20/02/2017 Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA NHCE00165--|--TBA Nà Pục Toàn bộ TBA
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
6h30 20/03/2017 7h30 20/03/2017 Khác : Phân xưởng xây lắp thực hiện lắp đặt thiết bị biến dòng trạm bù 35kV tại cột số 88 lộ 375-E14.3 Lộ 375 E14.3 Các cơ quan,doanh nghiệp và hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã : Tú Thịnh, Phúc Ứng, Tuân Lộ, Thanh Phát, Hợp Hòa, Thiện Kế, Ninh Lai, Sơn Nam, Đại Phú ,Phú Lương.
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
6h 25/03/2017 10h 25/03/2017 Khác : Di chuyển TBA Chợ thị xã. Cầu dao 36-9 - Phường Tân Quang, phường Phan Thiết, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
6h 25/03/2017 17h 25/03/2017 Khác : Di chuyển TBA ra khoải mặt bằng chợ. Chợ Thị xã - Tổ 7, 8, 9, 10, 31 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang.
0h 24/03/2017 3h 24/03/2017 Sửa chữa lớn : - Cắt điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 375E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Xã Đội Cấn, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.
0h 23/03/2017 0h30 : 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Chuyển phương thức cấp điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 371E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Xã Đội Cấn, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.
16h 23/03/2017 16h30 : 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Chuyển phương thức cấp điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 371E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Xã Đội Cấn, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.
0h 23/03/2017 0h30 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Chuyển phương thức cấp điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 373E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Thôn Xá Nội, thôn Xá Ngoại, thôn Tân Tạo, thôn Khe Xoan xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.
0h 23/03/2017 3h 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Cắt điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 375E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Xã Đội Cấn, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.
16h 23/03/2017 16h30 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Chuyển phương thức cấp điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 373E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Thôn Xá Nội, thôn Xá Ngoại, thôn Tân Tạo, thôn Khe Xoan xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.
8h 23/03/2017 13h 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Cắt điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 373E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Thôn Xá Nội, thôn Xá Ngoại, thôn Tân Tạo, thôn Khe Xoan xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.
8h 23/03/2017 13h 23/03/2017 Sửa chữa lớn : - Cắt điện phục vụ NGC sửa chữa lớn. Lộ 371E14.7-TBA 110kV Long Bình An - Xã Đội Cấn, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang.
 
Nguồn: pctuyenquang.npc.com.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục