Tổ khảo sát của UBKT Trung ương làm việc tại tỉnh ta

20/3/2017 16:1

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 20/3, tổ khảo sát của UBKT Trung ương do đồng chí Hà Hữu Đức, Phó vụ trưởng Vụ Nghiên cứu làm tổ trưởng đã làm việc tại tỉnh ta về kết quả thực hiện Quy định số 55 ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn; lãnh đạo một số ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy Tuyên Quang, Huyện ủy Yên Sơn và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 

 
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Tổ khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Thực hiện Quy định số 55, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tỉnh ủy cũng triển khai lồng ghép cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gợi ý kiểm điểm và chỉ đạo cấp ủy trực thuộc gợi ý kiểm điểm với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý gắn với đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện việc kiểm tra định kỳ, giai đoạn từ năm 2012-2016, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra hơn 2.800 đảng viên, có 918 cấp ủy viên các cấp. Thực hiện kiểm tra đột xuất, giai đoạn 2012-2016, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 188 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 103 cấp ủy viên các cấp...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào vấn đề kiểm tra, giám sát đúng theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình quản lý; việc giám sát thường xuyên từ cơ sở, gắn với rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đồng chí cấp ủy cơ sở; các nội dung khi tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng nêu rõ, việc thực hiện Quy định 55 có những tồn tại nhất định, mong muốn UBKT Trung ương kiến nghị với Ban Bí thư có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và thống nhất với các quy định khác về công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò giám sát định kỳ, thường xuyên về công tác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện các quy trình cần ngắn gọn nêu bật được vai trò của Quy định 55, đảm bảo Quy định phát huy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục