Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

9/1/2019 22:8

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 9/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm: Chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục có nhiều điểm khác so với chương trình giáo dục hiện hành. Trong đó, mục tiêu giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chuyển từ nền giáo dục nặng về kiến thức sang nền giáo dục hướng đến phát triển con người toàn diện, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chương trình chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Giai đoạn giáo dục cơ bản trang bị cho học sinh tri thức, kỹ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau bậc THCS theo các hướng: Học lên THPT, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng hoặc tham gia cuộc sống lao động.

Về nội dung giáo dục, bên cạnh một số kiến thức được cập nhật để phù hợp với những thành tựu mới của khoa học - công nghệ và định hướng mới của chương trình, kiến thức nền tảng của các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu là những kiến thức cốt lõi, tương đối ổn định trong các lĩnh vực tri thức của nhân loại, được kế thừa từ Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhưng được tổ chức lại để giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực một cách hiệu quả hơn… Ngoài ra, còn có một số điểm khác biệt liên quan đến số tiết học ở mỗi cấp và các chuyên đề học tập theo lựa chọn.

Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021; lớp 2, 6, năm học 2021 - 2022; lớp 3, 7 và 10 năm học 2022 - 2023; lớp 4, 8, 11 năm học 2023 - 2024; lớp 5, 9 và 12 năm học 2024 - 2025. Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng 6 biện pháp “giảm tải”, trong đó giảm số môn học và hoạt động giáo dục; giảm số tiết học; giảm kiến thức kinh viện; tăng cường dạy học phân hóa - tự chọn; thực hiện phương pháp dạy học mới; đổi mới đánh giá kết quả giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị: Các Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu, đề xuất với UBND cấp tỉnh/huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT từ năm học 2020 - 2021. Tổ chức tập huấn, quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP, thực hiện các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 về việc "dồn dịch, sáp nhập các điểm trường có quy mô nhỏ phải được thực hiện trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh”. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email