Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang tổ chức Ngày hội ra quân năm 2019

14/1/2019 8:20

Tuyenquang.gov.vn: Sáng ngày 12/1, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang đã tổ chức Ngày hội ra quân năm 2019.


 
Năm 2018, Công ty đã duy trì tốt hoạt động kinh doanh, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài duy trì các sản phẩm truyền thống, Bảo Việt còn cho ra mắt sản phẩm mới “Trọn đời yêu thương”… Công ty cũng đã tiến hành thẩm định, giải quyết, chi trả rủi ro kịp thời cho hơn 100 khách hàng với số tiền gần 4 tỷ đồng. Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, ủng hộ các phong trào do địa phương phát động.

Bảo Việt Nhân thọ trong năm 2019 tiếp tục chú trọng phát triển hệ thống, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tư vấn viên, nâng cao chất lượng các sản phẩm bảo hiểm; chi trả kịp thời cho khách hàng không may gặp rủi ro... Phấn đấu, doanh thu khai thác mới đạt 83,5 tỷ đồng và tuyển dụng 850 tư vấn viên./.

Theo TTV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email