Quyết định 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: về việc đổi tên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang thành Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 16 Lâm nghiệp
Số ký hiệu: 173/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/03/2017
Trích yếu: về việc đổi tên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang thành Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về
Liên kết chuyên mục