Quyết định 69/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt điều chỉnh Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2017

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 69/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 13/03/2017
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2017
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục