Quyết định 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 1 Xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 402/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 17/11/2017
Trích yếu: Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: