Thông báo 94/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết luận của Uỷ ban nhân dân tỉnh họp tháng 12/2017

Thể loại: Thông báo
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 94/TB-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 25/12/2017
Trích yếu: Kết luận của Uỷ ban nhân dân tỉnh họp tháng 12/2017
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: