Công văn 4146/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tham mưu đề xuất phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 4146/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/12/2017
Trích yếu: Tham mưu đề xuất phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: