Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 1 Xây dựng cơ bản
Số ký hiệu: 473/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/12/2017
Trích yếu: Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: