Quyết định 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án thành phần (Dự án 3,4,5) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 131/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 06/02/2018
Trích yếu: Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án thành phần (Dự án 3,4,5) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: