Công văn 136/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 136/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 17/01/2018
Trích yếu: về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: