Công văn 2145/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 2145/UBND-NC
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 16/07/2018
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục