Thông báo 57/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020

Thể loại: Thông báo
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 57/TB-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 18/07/2018
Trích yếu: Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: