Thông báo 77/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg về triển khai thực hiện Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án thực hiện bổ sung đất ở cho các hộ dân tái định cư thủy điệnTuyên Quang còn thiếu đất ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Thông báo
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 77/TB-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 06/09/2018
Trích yếu: Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg về triển khai thực hiện Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án thực hiện bổ sung đất ở cho các hộ dân tái định cư thủy điệnTuyên Quang còn thiếu đất ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: