Báo cáo 109/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng

Thể loại: Báo cáo
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 109/BC-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 25/08/2018
Trích yếu: Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: